• Tài khoản bạn đang xem là "Tài khoản cao cấp" tại AcckingVN. Tài khoản cao cấp chỉ có thể mua được qua hệ thống các websites cùng đội ngũ phát triển với AcckingVN.
  • Tài khoản cao cấp là những tài khoản được tạo ra hoặc tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ đội ngũ chuyên viên với hơn 5 năm kinh nghiệm trao đổi tài khoản game của AcckingVN.
  • Tất cả các tài khoản cao cấp đều gắn nhãn "Premium" và đi kèm chế độ bảo hành nghiêm ngặt, đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.
  • Tài khoản cao cấp là những tài khoản đi kèm rất nhiều những characters, skins, weapons giới hạn và có giá trị cao.