Tất cả các tài khoản tại AcckingVN đều đi kèm theo 3 gói bảo hành như sau:

  • Gói tiêu chuẩn: miễn phí.
  • Gói bảo hành bạc: phụ phí thêm 10% giá trị tài khoản.
  • Gói bảo hành vàng: phụ phí thêm 25% giá trị tài khoản.

Chính sách bảo hành và hoàn tiền cho từng gói chi tiết như sau (chế độ bảo hành này có thể thay đổi trong tương lai mà không cần báo trước):

Gói bảo hành
Chính sách bảo hành/hoàn tiền

TIÊU CHUẨN

(Standard)

- Hỗ trợ các vấn đề về tài khoản (log in, email, password, recover...) trong 14 ngày.

- Tài khoản còn nguyên hiện trạng: đổi trả 1:1 miễn phí trong 3 ngày sau khi mua, 70% giá trị tài khoản đã mua kể từ ngày thứ 4 trở đi.

- Tài khoản đã được sử dụng: miễn đổi trả.

- Tài khoản bị mất (AccKing không thể hỗ trợ recover): đổi trả 1:1 trong vòng 14 ngày tính từ ngày mua tài khoản.

GÓI BẠC

(Silver Care)

- Hỗ trợ các vấn đề về tài khoản (log in, email, password, recover...) trong 3 tháng (tương đương 90 ngày)

- Tài khoản còn nguyên hiện trạng: đổi trả 1:1 miễn phí trong 7 ngày sau khi mua, 80% giá trị tài khoản đã mua kể từ ngày thứ 8 trở đi.

- Tài khoản đã được sử dụng: mua lại với giá seller (tối đa 60% giá bán trên website).

- Tài khoản bị mất (AccKing không thể hỗ trợ recover): đổi trả 1:1 trong vòng 90 ngày tính từ ngày mua tài khoản.

GÓI VÀNG

(Gold Care)

- Hỗ trợ các vấn đề về tài khoản (log in, email, password, recover...) trong 12 tháng (tương đương 360 ngày)

- Tài khoản còn nguyên hiện trạng: đổi trả 1:1 miễn phí trong 30 ngày sau khi mua, 90% giá trị tài khoản đã mua kể từ ngày thứ 31 trở đi.

- Tài khoản đã được sử dụng: mua lại với giá seller (tối đa 80% giá bán trên website).

- Tài khoản bị mất (AccKing không thể hỗ trợ recover): đổi trả 1:1 trong vòng 180 ngày tính từ ngày mua tài khoản.

Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng với giá trị tài khoản, không áp dụng cho phần phụ thu gói bảo hành.

- Tài khoản bị ban ngay khi khách vừa nhận: đổi trả 1:1 hoặc hoàn tiền nếu xác định đúng là tài khoản bị ban ngay khi khách vừa nhận.

- Tài khoản không thể tìm được trận ở bất kỳ chế độ nào: đổi trả 1:1 hoặc hoàn tiền nếu xác định đúng là tài khoản không thể tìm được trận ở bất kỳ chế độ nào.

- Khách hàng thêm phương thức thanh toán (steam wallet card, paypal, visa...) vào tài khoản: miễn đổi trả cũng như miễn hoàn tiền.