Legend II | MMR: 3081 - Behavior: 9550 - Communication: 9550

VAC BanHave Arcanas
Dota 2SKU: 30006055|STA

Warranty Package *
Báo giá:
734.850₫
Tình trạng: Đã bán
Delivery: Instant Transfer
Warranty: Free Standard Pack
Satisfaction: 1:1 Exchange or Money Back
Available in: All Regions / Servers
Phone Number: Activated for Ranked Matches

Mô tả sản phẩm

  • VAC Ban: CG:GO (You still can play Dota 2 normally)
  • Main Roles: Midlane, Offlane
  • Main Heroes: Ember Spirit, Axe, Magnus
  • Hours played: 1,180.5 Hours
  • Phone Number: Activated (You can play ranked match right away)

Tài khoản độc quyền

Hướng dẫn mua tài khoản

Hướng dẫn thanh toán

Chấp nhận thanh toán qua

Có thể bạn quan tâm

Mới xem gần đây