Legend IV | MMR: 3629 - Behavior: 10000

VAC Ban
Dota 2SKU: 27769006|STA

Warranty Package *
Báo giá:
1.610.000₫
Tình trạng: Đã bán
Delivery: Instant Transfer
Warranty: Free Standard Pack
Satisfaction: 1:1 Exchange or Money Back
Available in: All Regions / Servers
Phone Number: Activated for Ranked Matches

Mô tả sản phẩm

  • VAC Ban: CS:GO
  • Main Roles: MIdlane,Soft Support
  • Main Heroes: Rubick ,Anti mage
  • Hours played: 1444 Hours
  • Phone Number: Activated
  • Steam Market: Activated 
  • Steam has 30 game.

Tài khoản độc quyền

Hướng dẫn mua tài khoản

Hướng dẫn thanh toán

Chấp nhận thanh toán qua

Có thể bạn quan tâm

Mới xem gần đây